יציאה
שלום לך: אורח
שיעור פרטי
טבע הרבייה

תלמידים יקרים, בסדרת ספרים זו, בכל מקום בו אתם נדרשים לקריאה או כתיבה מרובה, הכנו עבורכם דפי קריאה ועבודה נוחים לשימוש.

בדפים אלו המשימות זהות למשימות בספר הלימוד. כלומר קטעי הטקסט והשאלות זהים לאלו המופיעים בספר.

אם כך מה שונה ומה נוח יותר?

הטקסטים כתובים בכתב גדול ומרווח יותר, במטרה להקל על הקריאה.

הטקסטים מחולקים לפסקאות, במטרה להקל על ההתמצאות.

בשאלות יש הפנייה לפסקה המתאימה בטקסט, במטרה ל'חסוך' קריאה חוזרת מרובה.

את התשובות ניתן לכתוב בדף העבודה, במטרה ל'חסוך' כתיבה מרובה במחברת.

טבלאות ותרשימים מוכנים לשימוש, במטרה לחסוך העתקה למחברת.

 

כך, אנו מקווים, שהקריאה והעבודה הנדרשים ללמידה, יהיו נגישים ומתאימים יותר, אבל זהים בדרישות לאלו הנדרשות מכלל התלמידים.

 

עבודה נעימה ופוריה

 

צוות מדע וטכנולוגיה

המכון לאינטגרציה

אוניברסיטת בר-אילן

כל הזכויות שמורות © olamot.org
Powered by   הקמת אתרים   קידום אתרים