יציאה
שלום לך: אורח
ספרים
חומר באינטראקציה

 יישומים לדוגמא:

מסה (ומשקל) בין כוכבים דגמים של אטומים לוטו יסודות ממטבע לאטום
מסה (ומשקל) בין כוכבים
דגמים של אטומים  
לוטו יסודות 

ממטבע לאטום 

 

ספר הלימוד וסביבת הלמידה 'חומר באינטראקציה' לכיתה ח' הם חלק מסדרת עולמו"ט, אשר פותחה על פי הגישה המערכתית. במסגרת ספר זה יועמק ויורחב המושג 'קשרי גומלין', או 'אינטראקציות', העומד בבסיס הגישה המערכתית. אינטראקציה, או קשרי גומלין, מתקיימים בין שני רכיבים או יותר. הרעיון המרכזי בספר הוא תפיסת האינטראקציה כרעיון מחשבתי מארגן בעת ההתבוננות, והניסיון להבין תופעות טבע, תופעות טכנולוגיות ותופעות בסביבה האנושית. במהלך הספר, המושג אינטראקציה משמש לניתוח התרחשויות מסוגים שונים ומתחומים שונים, באמצעות תבנית מחשבתית אחת. 


כל הזכויות שמורות © olamot.org
Powered by   הקמת אתרים   קידום אתרים