יציאה
שלום לך: אורח
טבע החומר - הקראות
תחומי המדע
עמוד 11
מדענים ופועלם
עמוד 14-16
עמוד 17
עמוד 19
פרק א': מה בסביבה?
עמוד 25
פרק ב': מהו חומר?
עמוד 28
פרק ג': לחומר יש מסה – מהי מסה?
עמוד 33
עמוד 36
פרק ד': לחומר יש נפח – מהו נפח?
עמוד 47
עמוד 48
עמוד 51
עמוד 53
עמוד 60
פרק ה': צפיפות – מסה, נפח ומה שביניהם
עמוד 68
עמוד 69
פרק א': מגוון תכונות החומרים
פרק ב': יוצאים למסע ליצירת מוצר - תהליך התיכון
עמוד 105
עמוד 112
עמוד 113
מבוא: חומרים בטבע במצבי צבירה שונים
עמוד 127
עמוד 128
פרק א': המבנה החלקיקי של החומר במצב צבירה נוזל
עמוד 133
עמוד 135
עמוד 140
עמוד 147
פרק ב': המבנה החלקיקי של החומר במצב צבירה גז
עמוד 155
עמוד 158
עמוד 167 א
עמוד 167 ב
פרק ג': המבנה החלקיקי של החומר במצב צבירה מוצק
עמוד 178
עמוד 179
עמוד 180
עמוד 188
עמוד 190
פרק ד': חימום, טמפרטורה ומעברים בין מצבי צבירה
עמוד 195
עמוד 198
עמוד 207
פרק א': חימום, שינויי טמפרטורה ואנרגיה תרמית
עמוד 224
עמוד 225
עמוד 230
עמוד 231
עמוד 233
פרק ב': אנרגיה תרמית וסוגי אנרגיה נוספים
עמוד 237
עמוד 242
עמוד 255
כל הזכויות שמורות © olamot.org
Powered by   הקמת אתרים   קידום אתרים