יציאה
שלום לך: אורח
טבע החומר - מצגות
מדענים ופועלם
פרק ב': מהו חומר?
פרק ד': לחומר יש נפח – מהו נפח?
עמוד 93 במדריך למורה
מבוא: חומרים בטבע במצבי צבירה שונים
פרק ב': המבנה החלקיקי של החומר במצב צבירה גז
פרק ג': המבנה החלקיקי של החומר במצב צבירה מוצק
פרק ד': חימום, טמפרטורה ומעברים בין מצבי צבירה
פרק ב': אנרגיה תרמית וסוגי אנרגיה נוספים
כל הזכויות שמורות © olamot.org
Powered by   הקמת אתרים   קידום אתרים