יציאה
שלום לך: אורח
אודות הסדרה

עולמו"ט היא סביבת למידה חדשה למדע וטכנולוגיה בחט"ב, אשר מפותחת על ידי קבוצת מדעים, המכון לאינטגרציה, אוניברסיטת בר-אילן, בתמיכה של חברת  בונוס - הוצאה לאור.
סביבת למידה זו כוללת ספרי לימוד, ערכת עזרים למורה ולתלמיד ואתר אינטרנט אינטגרלי ועשיר. האתר הוא אינטראקטיבי ומהווה סביבת למידה ועבודה למורים, לתלמידים ככתה ולתלמיד הבודד.
בסדרה זו נלמדים התכנים והמיומנויות באופן ספיראלי לאורך שלוש שנות חטיבת הביניים, בדגש על גישת ההוראה תוך התייחסות ייחודית לשונות בין התלמידים בכיתה ההטרוגנית, ותוך מענה לדרישות המקצוע מדע וטכנולוגיה בחט"ב, כפי שבאות לידי ביטוי בסילבוס, ובמבחני המיצ”ב TIMMS ו- PISA.

רציונל הסדרה
בסדרת ספרים זו ניתן מענה לדרישות המקצוע 'מדע וטכנולוגיה' (מו"ט) בחטיבת הביניים (חט"ב), כפי שבאות לידי ביטוי בסילבוס, ובמבחני המיצ”בבסדרת ספרים זו ניתן מענה לדרישות המקצוע 'מדע וטכנולוגיה' (מו"ט) בחטיבת הביניים (חט"ב), כפי שבאות לידי ביטוי בסילבוס, ובמבחני המיצ”ב TIMMS ו– PISA מבחינת ידע מדעי ומיומנויות. זאת, תוך התייחסות לשונות בין התלמידים בכיתה ההטרוגנית.
הניסיון בשדה והניסיון המחקרי, כמו גם המסקנות שנלמדו מסיכום ממצאי מבחני PISA TIMMS והמיצ”ב, הובילו לפיתוח סדרת חומרי הוראה בעלי היבטים ייחודיים בהתייחס לידע המדעי, למיומנויות ולהתאמת ההוראה לצרכים המגוונים של התלמידים בכיתה ההטרוגנית. להלן פירוט ההתייחסות לגישת ההוראה, למבנה הספר והרעיונות המדעיים ה'גדולים' המטופלים בספר, למיומנויות ולהתאמת ההוראה לשונות בין התלמידים. 
 

גישת ההוראה
בהתאם לרציונאל הסדרה, הספר מכוון לתת מענה לשונות בכיתה ההטרוגנית, ולכן מבוסס על עבודה בקבוצות קטנות, שיטה מומלצת להוראה בכיתה ההטרוגנית (Sharan & Sharan, 1992). היכולת לעבוד בקבוצה נתפסת גם כמיומנות רבת ערך לחיי היומיום בכלל וללמידה בפרט. וכן עשויה לתת מענה ייחודי לתלמידים שונים בכיתה ההטרוגנית. גישת ההוראה השלטת בספר זה היא הבנייתית (קונסטרקטיביסטית). אשר מלווה בהכוונה לחשיבה מטה-קוגניטיבית.
המיומנויות נלמדות בד ובד עם הידע המדעי ומהוות חלק בלתי נפרד ממהלך ההוראה. הקניית המיומנויות כוללת את הרכיבים הבאים: הקנייה, תרגול, העברה והערכה. חומרי הלמידה בסדרה זו נבנו כך שיתנו בידי המורים למו"ט כלים להוראה לכלל אוכלוסיית התלמידים. השונות בין התלמידים בכיתה ההטרוגנית באה לידי ביטוי באופנים רבים. בסדרה זו ניתן מענה לצרכים הייחודיים של תלמידים בעלי סגנונות למידה מגוונים, תלמידים בעלי לקויות למידה בכיתה ותלמידים מתקדמים או מצטיינים. בספר זה ניתן מענה רחב וכולל למגוון צרכים אלו.

תנאי שימוש מדיניות פרטיות
כל הזכויות שמורות © olamot.org
Powered by   הקמת אתרים   קידום אתרים